Buty gumowe “STRAŻAK”

Przeznaczone jest dla jednostek ratowniczo-gaśniczych Straży Pożarnej. Można je używać podczas gaszenia ognia w akcjach ratowniczych, do działań zabezpieczających w budynkach, pojazdach na statkach lub w sytuacjach nagłego zagrożenia, na dowolnym terenie bez względu na warunki atmosferyczne.

Description

Obuwie STRAŻAK ART. 01 spełnia wymagania norm:

PN-EN 15090:2008 “Obuwie dla strażaków” – dla typu F2I
PN-EN 50321:2002 “Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia” i Dyrektywy Nr 89/686/EWG.

Jest Środkiem Ochrony Indywidualnej kategorii III chroniącym przed:
– płomieniami i promieniowaniem cieplnym
– porażeniem prądem elektrycznym o napięciu przemiennym do 1kV, symbol “podwójny trójkąt” (klasa 0)
– kontaktem z gorącym podłożem o temp. 300oC w czasie 1minuty
– ciepłem: 3 poziom izolacji od ciepła HI3
– zimnem: izolacja spodu od zimna CI
– uderzeniem z energią 200J i zgnieceniem z siłą 15 kN (palce stóp)
– przekłuciem z siłą do 1100 N (stopy)
– olejami, wodą, wilgocią
– poślizgiem SRC (na podłożu ceramicznym i stalowym)
– Właściwości elektroizolacyjne (klasa 0)

Charakterystyka:

Wyrób: buty gumowe strażackie
Model, symbol: STRAŻAK ART. 01
Konstrukcja: typu D
Rozmiar: 36-50 (numeracja francuska)
Kolor:
– wierzch czarno-żółty
– podeszwa czarna

Typ: 2 (zgodnie z EN 15090:2006, p.4.3)
Klasyfikacja: II (zgodnie z EN 15090:2006, tablica 1)
Kategoria środka ochrony indywidualnej: III (wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, Dz.U. 05.259.2173)
Właściwości ochronne: F2I HI3 CI SCR

Zastosowane materiały:

Wierzch: mieszanka gumowa trudnopalna, czarna i żółta
Podszewka:
– tkanina bawełniano-poliestrowa EBT-86
– tkanina SEGEL S-250
Wkład ocieplający ART.012: Filc dziany WT1
Ochrony palców stopy: stalowe ISCO TZ nr 7-ll
Wkładka zabezpieczająca przed przebiciem: stalowa ISCO 1642 i 2801
Podeszwa: mieszanka gumowa trudnopalna, czarna

Właściwości ochronne i użytkowe:

Podeszwy gumowe:
– odporne na olej napędowy (izooktan)
– antypoślizgowe
Obuwie chroni palce stopy przed uderzeniem z energią 200 J
Obuwie chroni palce stopy podczas ściskania z siłą 15 kN
Obuwie chroni stopy przed przekłuciem z siłą 1100 N
Obuwie spełnia wymaganie absorpcji energii w części pięty
Obuwie spełnia wymaganie izolacji spodu od zimna
Obuwie spełnia wymaganie izolacji od ciepła – 3 poziom
Obuwie posiada właściwości elektroizolacyjne
Podeszwa obuwia jest odporna na kontakt z gorącym podłożem
Wierzch obuwia jest odporny na promieniowanie cieplne
Wierzch i podeszwa obuwia są odporne na płomień

Normy i certyfikaty:

PN-EN 15090:2008 Obuwie dla strażaków
PN-EN 50321:2002 Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia
PN-EN ISO 20345:2007 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne
PN-EN ISO 20345:2007/AC:2007 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne
PN-EN ISO 20345:2007/A1:2008 Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne
PN-EN ISO 20344:2007 Środki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia
PN-EN ISO 20344:2007/A1:2008 Środki ochrony indywidualnej. Metody badania obuwia
Certyfikat oceny typu WE nr. IPS-1439-6/2011 ważny do 14 czerwca 2016r.
Świadectwo dopuszczenia CNBOP nr. 1004/2011 ważne do 19 lipca 2016r.

Buty gumowe strażackie – STRAŻAK ART. 01 spełniają wymagania zasadnicze ujęte w Rozdziale 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej – Dz.U. 05.259.2173 (Załącznik II Dyrektywy 89/686/EWG).